Kjøp av din bil

Hvorfor skal du selge bilen din til oss?

Hovedgrunnen er at du blir fritatt for alt av negativt / rettslig ansvar som eventuelt etterkommer bilen. Dersom dette skjer er det vi som tar ansvaret. Dette gjelder selvfølgelig ikke dersom du ikke har underrettet oss om evnt mangler / feil med bilen som du har kjennskap til. Når vi kjøper bilen din er det et par ting som må på plass:

Kontakt oss

Vi er ærlige, og regner med at kundene våre også er det. 
Ta kontakt med oss idag!